Correcties & Aanvullingen

Intensive care

De vlag 'Supervisor pas zaterdag beschikbaar voor beslissing over leeg bed' boven het artikel 'Het gaat juist goed met de IC' (in de krant van woensdag 4 juni, pagina 2) suggereert dat een te late beschikbaarheid van de dienstdoende specialist een belangrijke rol heeft gespeeld bij het overlijden van een patiënt. Dit is niet in overeenstemming met de inhoud van het artikel waarin een beschrijving werd gegeven van het 'noodscenario' dat zich in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam voltrok toen er een beroep werd gedaan op de overbezette intensive care-afdeling van het ziekenhuis.