Asielzoekers naar Iran teruggestuurd

DEN HAAG, 19 JUNI. Uitgeprocedeerde asielzoekers uit Iran zullen worden teruggestuurd naar hun geboorteland. Geen van de Iraniërs die tot dusverre zijn uitgewezen heeft problemen ondervonden van de Iraanse autoriteiten.

Dat schrijft staatssecretaris Schmitz (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook deserteurs uit het leger en dienstweigeraars kunnen worden teruggestuurd, als blijkt dat hun individuele situatie geen gevaar oplevert bij terugkeer in Iran.

Schmitz baseert zich op een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat opnieuw onderzoek heeft gedaan naar de veiligheidssituatie voor burgers in Iran. Uit dit onderzoek is gebleken dat in de herziene islamitische strafwet wel het aanzetten tot dienstweigering en desertie genoemd wordt in de strafbepalingen, desertie en dienstweigering zelf niet.

Hoewel er volgens Buitenlandse Zaken sprake is van enige verbetering in de democratisering in Iran is er nog steeds “aanleiding tot bezorgdheid” over de mensenrechtensituatie. “Er zijn nog steeds omstandigheden aan te geven waarin Iraniërs persoonlijk te vrezen hebben voor vervolging of een onmenselijke behandeling.” Er is bijvoorbeeld onverminderd sprake van een politiek van repressie tegen personen die als contra-revolutionair worden aangemerkt. Onafhankelijke schrijvers en journalisten die verdacht worden van gebrek aan loyaliteit aan het regime staan steeds meer onder druk, aldus de Nederlandse regering. Bij de behandeling van de asielverzoeken wordt met die omstandigheden rekening gehouden, schrijft Schmitz.

Het aanvragen van politiek asiel in een ander land wordt door de Iraanse overheid niet gezien als een politieke daad en is op zichzelf niet strafbaar.

Veel Europese landen, zoals Denemarken, Zweden, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Finland en het Verenigd Koninkrijk, zenden uitgeprocedeerde Iraniërs terug. Ook het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft in beginsel geen bezwaar tegen de gedwongen terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Iran, mits het asielverzoek zorgvuldig is onderzocht en alle individuele feiten en omstandigheden gewogen zijn.