Werkloosheid op laagste peil sinds 1992

DEN HAAG, 18 JUNI. In mei waren er 381.000 mensen werkloos; het laagste cijfer sinds december 1992. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd.

De werkloosheid daalt de laatste maanden met ongeveer tienduizend per maand. Het aantal werklozen bedroeg in mei 18.000 minder dan in april. In deze tijd van het jaar is een daling van de werkloosheid door seizoeninvloeden gebruikelijk. Na verwijdering van deze seizoeneffecten resteert een daling met 2000 en komt het aantal werklozen uit op 385.000.

De geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben daardoor een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen volgens het CBS conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid.

De daling van de werkloosheid doet zich voor in alle leeftijdscategorieën, waarbij de daling bij de jongeren in verhouding het grootst is. In mei 1996 telde Nederland nog 72.000 geregistreerde werklozen tot 25 jaar. Inmiddels is dit aantal teruggedrongen tot 50.000. Dit betekent dat 5,6 procent van de jongeren werkloos is, voor de totale beroepsbevolking is dit 5,7 procent.

Het is normaal dat de werkloosheid onder jongeren hoger is dan die onder de totale beroepsbevolking. Dat komt doordat de meeste jongeren bij het betreden van de arbeidsmarkt enige maanden nodig hebben om een baan te vinden. De geregistreerde werkloosheid onder jongeren is de laatste tien jaar niet zo laag geweest.

Het CBS registreert ook een daling van het aantal WW-uitkeringen. In de eerste vier maanden van dit jaar lag het aantal uitkeringen steeds 40 à 50 duizend lager dan in dezelfde maand vorig jaar. In april hadden 386.000 mensen een WW-uitkering. Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week.

Het Centraal Planbureau voorspelt voor dit jaar een groei van de werkgelegenheid met 120.000 mensen oplopend tot 129.000 in 1998. Hierdoor loopt het werkloosheidspercentage, ondanks de sterke groei van het arbeidsaanbod, terug van 7,6 procent in 1996 naar 6 procent in 1998. Een dergelijk laag percentage is sinds het begin van de jaren tachtig niet meer voorgekomen.