Utrecht wil hoger en dieper bouwen uit ruimtegebrek

UTRECHT, 18 JUNI. De provincie Utrecht wil dat het bedrijfsleven meer in de hoogte en de diepte gaat bouwen. Intensiever gebruik van de ruimte kan voorkomen dat bedrijfsterreinen en kantoorcomplexen alsmaar uitdijen. Compactere bouw biedt ook meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer.

De gedeputeerde voor Economische Zaken, C. van den Oosten, maakte dit vanmorgen bekend bij de presentatie van het provinciaal economisch beleidsplan voor de periode 1998-2002. Intensiever ruimtegebruik is niet alleen mogelijk door bouw van ondergrondse parkeergarages en magazijnen, maar ook door het 'overkluizen' van infrastructuur. Hoogbouw zoals in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zal ook in de provincie Utrecht 'onafwendbaar' zijn, aldus de gedeputeerde. Van den Oosten verwees naar de nota 'Economie en Milieu' die het kabinet vorige week uitbracht en waarin ook intensiever ruimtegebruik wordt bepleit. De provincie hoopt in aanmerking te komen als voorbeeldproject.

Het stadsgewest Utrecht kampt nu al met ruimtegebrek, vooral als gevolg van het niet-tijdig beschikbaar komen van geplande bedrijfsterreinen. De verwachting is dat dit tekort rond het jaar 2000 is ingelopen. Na 2005 dreigt opnieuw een tekort, met name op het gebied van hoogwaardige locaties voor kantoren en laboratoria.

Dankzij haar centrale ligging heeft de provincie een voorspoedige economische groei. De werkloosheid bedraagt 4,2 procent, terwijl het landelijk gemiddelde 6,6 procent is. Uit recent onderzoek blijkt dat de de regio Utrecht tot de vijftien Europese regio's behoort met de laagste werkloosheid. Tot het jaar 2005 wordt een jaarlijkse gemiddelde groei van 2,5 procent verwacht, terwijl de beroepsbevolking per jaar slechts 0,6 procent toeneemt. Vooral in het stadsgewest Utrecht zal de werkgelegenheidsfunctie nog belangrijk toenemen. Dit legt een nog grotere druk op de bereikbaarheid. De provincie is al landelijk koploper inzake de verkeerscongestie. Van den Oosten wil dat het kabinet voorgenomen investeringen in de infrastructuur sneller uitvoert. De A12 (Utrecht-Arnhem) wordt tussen Utrecht en Bunnik inmiddels verbreed, maar de rest van het traject is nog net zo breed als toen de weg werd aangelegd, aldus de gedeputeerde.

Hij verwacht soelaas van spitsstroken, waarbij het verkeer tijdens de spits ook gebruik kan maken van de vluchtstrook. Vorig jaar werd tussen Zeist en Utrecht de eerste spitsstrook van het land geopend. Deze week kreeg ook de A27 (Utrecht-Breda) tussen Houten en Meerkerk een extra strook.