Strengere controle op veiligheid vliegtuigen uit niet-EU-landen

DEN HAAG, 18 JUNI. Vliegtuigen uit landen van buiten de Europese Unie die in de EU willen landen zullen worden onderworpen aan een betere veiligheidscontrole.

Dit hebben de Europese transportministers, onder voorzitterschap van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) gisteren in Luxemburg besloten.

Tijdens de transportraad zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de zogenoemde rampchecks vorm kunnen krijgen. Daarbij gaat het erom hoe men kan controleren of de vliegtuigen uit niet-EU landen voldoen aan de veiligheidsnormen van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO. Voor vliegtuigen uit de lidstaten van de Europese Unie gelden al zeer strikte veiligheidseisen.

Bij toestellen uit bepaalde Afrikaanse en Oost-Europese landen, waar de controle minder stringent is, zijn in het verleden echter ernstige gebreken vastgesteld.

De transportministers bereikten verder overeenstemming over de invoering van een Europese tachograaf, een apparaat dat rij- en rusttijden van vrachtwagens en autobussen registreert.

Vanaf het jaar 2000 wordt in in alle nieuwe vrachtwagens en bussen in Europa een digitale tachograaf geïnstalleerd. Deze nieuwe tachograaf kent een computergeheugen en een persoonlijke smard card voor de chauffeur. De huidige, verouderde tachograaf werkt met een schijf waarop mechanisch rijtijden en snelheden worden bijgehouden.

De nieuwe techniek van de digitale tachograaf laat vervoerders en chauffeurs minder mogelijkheden om de registratie van hun rij- en rusttijden te manipuleren. Dit komt de veiligheid, arbeidsomstandigheden en eerlijke concurrentieverhoudingen in Europa volgens de ministers ten goede.

De tachograaf vermindert ook de mogelijkheden sociale wetgeving te ontduiken. Verder kunnen vervoerders met behulp van de informatie die wordt verworven door het nieuwe apparaat hun ritten beter te plannen.

De Europese transportministers besloten gisteren in Luxemburg tevens tot de harmonisatie van de zomertijd in Europa voor de periode 1998 tot 2002.

De zomertijd zal nu in alle lidstaten van de EU beginnen op de laatste zondag van de maand maart en eindigen op de laatste zondag van de maand oktober.