Ouderen

Het interview van de redacteuren Banning en Giebels met het Tweede-Kamerlid Van Zijl met de kop 'Prikkels om ouderen aan het werk te houden' (NRC Handelsblad, 14 juni) heeft uitsluitend betrekking op de oudere werknemer.

Misschien mag ik daarom de aandacht vragen voor de zelfstandige. Als een zelfstandige ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep 65 jaar wordt en toch wil blijven werken, dwingt de wetgeving op de inkomstenbelasting hem zijn fiscale ouderdomsreserve af te rekenen. Verder onthoudt deze wetgeving hem voortaan de zelfstandigenaftrek. Bepaald geen prikkels om oudere zelfstandigen aan het werk te houden!

    • Prof. Mr. L. Mok