Noord-zuidlijn

Buitenlandse deskundigen komen naar Amsterdam, zien ons tramnet en zeggen: jullie zijn helemaal gek dat jullie de noord-zuidlijn aanleggen. Zie je wel, juicht het referendumcomité. Deze buitenlandse deskundien zijn het met ons eens.

Jammer dat ook verslaggevers in de kilo's rapporten soms de bomen en het bos niet meer kunnen onderscheiden. Anders had één observatie van deze eenvoudige ambtenaar, die van zijn baas niet mag liegen, de krant wel gehaald. Uit het antwoord van persconferentievoorzitter Minkiewicz op mijn vraag of het referendumcomité de buitenlandse deskundigen het beoordelingsrapport over de vervoerswaarde van de noord-zuidlijn van het onafhankelijke bureau Intraplan had gegeven, bleek dat men dat niet had gedaan. In dat rapport staan de argumenten om niet alleen voor de tram, maar ook voor de metro te kiezen. Het referendumcomité beschikt al sinds februari 1996 over dat stuk, maar citeert er liever niet uit en geeft het kennelijk niet aan derden. Dat is dus buitenlanders misleiden.

    • Rob Legdeur
    • Bureau Noord-Zuidlijn Amsterdam