Nieuwe VUT-regels voor metaal

ZOETERMEER, 18 JUNI. De vakbonden CNV Metaal en de Industriebond FNV hebben gisteren met de werkgeversorganisatie FME-CWM overeenstemming bereikt over een nieuwe VUT- en prepensioenregeling voor de 180.000 werknemers in de metaalindustrie.

Op grote lijnen waren de partijen het al eens: een verhoging van de VUT-leeftijd van 60 naar 61 jaar en een verlaging van de VUT-uitkering van 87,5 procent naar 80 procent van het laatst verdiende salaris. Maar over een overgangsgereling voor wie dicht tegen de VUT aan zit, hadden ze nog geen akkoord kunnen bereiken.

Werkgevers vreesden dat de kosten door het plan van de bonden uit zouden komen boven de 8 procent van de loonsom, het percentage dat als maximum was afgesproken. De onderhandelingen van gisteren hebben ertoe geleid dat een financiering is gevonden die niet hoger uitvalt. Dat komt onder meer door een bijdrage van 28 miljoen gulden uit het werkgelegenheidsfonds.

De nieuwe VUT-regeling is bestemd voor werknemers ouder dan 45 jaar. Wie op 1 januari 1998 58 jaar is, kan met de VUT zodra hij 60 jaar en acht maanden is. Wie 59 jaar is of na 1 december 1997 60 wordt, kan met 60 jaar plus vier maanden stoppen.

Voor iedereen jonger dan 45 jaar geldt de regeling voor prepensioen. Zij bouwen dat zelf op. Ook is overeengekomen dat degene die nu ouder is dan 45 jaar, zelf mag bepalen wanneer hij met de VUT gaat. (ANP)