Kamer: extra militairen naar Bosnië

DEN HAAG, 18 JUNI. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voornemen van de regering om 275 militairen extra te sturen naar Bosnië voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 en 14 september.

De VVD waarschuwde de regering wel dat zij niet zal instemmen met een verlenging van de aanwezigheid in Bosnië van de Stabiliteitsmacht (SFOR) als de Amerikanen besluiten niet mee te doen of alleen maar bereid zijn troepen elders achter de hand te houden bij nieuw geweld.

De 275 Nederlandse militairen zullen voor zes weken worden uitgezonden. De defensiespecialisten van de fracties van CDA, D66, PvdA en GroenLinks zijn van mening dat de NAVO snel moet besluiten hoeveel militairen van de 30.000 sterke troepenmacht (SFOR) na 1 juni 1998 zullen achterblijven in Bosnië. Valk (PvdA): “Vertrek van SFOR staat garant voor een nieuwe oorlog.”

Wel zouden de militairen die nu deel uitmaken van de Stabiliteitsmacht volgens een meerderheid van de Tweede Kamer actiever moeten zijn bij het opsporen en aanhouden van verdachten van oorlogsmisdaden. Daarvoor hebben zij op dit moment geen duidelijke instructies. Blijven zij vrij rondlopen en worden de mensenrechten niet gerespecteerd in Bosnië, dan neemt de kans op geweld toe en komt zelfs de grimmige status quo van dit moment in gevaar. Minister Voorhoeve (Defensie) omschreef de huidige situatie als 'de afwezigheid van oorlog maar geen vrede', die Nederland verplicht langer aanwezig te blijven.