Huetprijs voor Elsbeth Etty

AMSTERDAM, 18 JUNI. De Busken Huetprijs 1997 is toegekend aan NRC Handelsblad-redactrice Elsbeth Etty voor haar biografie over Henriëtte Roland Holst Liefde is heel het leven niet. Etty ontvangt de prijs van 15.000 gulden op 6 november uit handen van burgemeester Patijn van Amsterdam. De Busken Huetprijs is een van de kunstprijzen van de stad.

Volgens het juryrapport is de auteur 'geen slaafse volgeling van het verzamelde materiaal, maar zweeft zij er als het ware boven. Toch wekt Etty geen moment de indruk dat zij met haar interpretatie - of dat haar interpretatie met haar - op de loop gaat'. Bovendien vond de jury haar boek 'een werk van hoog literair niveau. Een boek met een aangenaam ritme, met een goed gedoseerde afwisseling tussen hoofdthema en detail'. Etty kreeg voor dit boek al eerder de Gouden Uil (non-fictie) 1997.