Gemeenten nemen Melkertbanen over

DEN HAAG, 18 JUNI. Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Borst (Volksgezondheid) hebben gisteren overeenstemming bereikt over de overheveling van enkele duizenden zogenoemde Melkertbanen van de zorgsector naar de gemeenten.

Tussen de twee bewindslieden bestond enige irritatie omdat Melkert vond dat Borst te weinig tempo maakte met het invullen van de Melkertbanen. Melkertbanen zijn bedoeld voor mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Zij werken in beginsel 32 uur per week en verdienen maximaal 120 procent van het minimumloon.

De gemeenten hebben sinds 1995 de ongeveer 10.000 Melkertbanen gerealiseerd die hun waren toegewezen. De zorgsector loopt flink achter bij de invulling van de toegewezen Melkertbanen. Daar zijn er van de toegewezen 12.800 functies tot nu toe nog 5.500 oningevuld gebleven. De sector beschouwt het als een probleem dat de lonen van Melkertbaners niet hoger mogen zijn dan 120 procent van het minimumloon.

De zorgsector heeft voor dit en volgend jaar bovenop de 5.500 niet ingevulde plaatsen nog 7.200 Melkertbanen te verdelen. Gezien de achterstand hebben Melkert en Borst nu afgesproken dat er daarvan in elk geval 2.200 naar de gemeenten worden overgeheveld. Er wordt rekening mee gehouden dat een deel van het restant in een later stadium door de gemeenten kan worden ingevuld.

Deze week maakte Melkert bekend dat hij de naar hem genoemde banen in alle bijna zeshonderd gemeenten wil creëren, in plaats van de bijna tachtig gemeenten waartoe het banenplan thans beperkt is.