Extra geld voor MBO-scholen

ROTTERDAM, 18 JUNI. De instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) krijgen van minister Ritzen (Onderwijs) met ingang van dit jaar jaarlijks 23 miljoen gulden extra voor hun huisvesting. Ritzen haalt het geld uit een reservepotje voor huisvestingsrisico's.

De MBO's worden vanaf 1 juli eigenaar van hun gebouwen. Elke instelling krijgt dan een vast bedrag voor instandhouding van de huisvesting. Tussen de minister en de MBO-scholen is langdurig geruzied over de invulling van deze vergoeding. Volgens verscheidene rapporten zou een kwart van de MBO's bij deze operatie “een substantieel financieel risico” lopen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft eerder ook aangedrongen op extra financiële steun. In eerste instantie wilde Ritzen daarvoor alleen een incidenteel noodpotje instellen. Hij vond dat de budgetten van de MBO's ruim genoeg waren.

Het extra bedrag betekent dat de scholen, gerekend naar de huidige rente van 6 procent, 380 miljoen gulden extra kunnen investeren. Dat schrijft Ritzen in een brief aan de Tweede Kamer.

G. Brokx, voorzitter van de koepelorganisatie van de MBO's, laat in een reactie weten dat Ritzen het MBO “goed tegemoet is gekomen”, al moet er volgens hem nog meer geld bij. “Maar daar komen we wel uit.”