Eurotop; SUDDEUTSCHE ZEITUNG

De topontmoeting van de EU-staats- en regeringsleiders is voorbij. Amsterdam zou een groot succes worden, had kanselier Kohl al voor het einde gedweept.

Maar pas na de eerste dag, die door de Duitse-Franse strijd over het stabiliteits- en werkgelegenheidspact werd beheerst, konden de staats- en regeringsleiders zich dinsdag wijden aan de eigenlijke taak van de top: de hervorming van de Europese Unie.

Het resultaat is slechts een hervorminkje. Het in de aanloop naar de top nog groots aangekondigde project van de eeuw schrompelde ineen tot moeizaam in elkaar geknutselde compromissen. Noch bij de besluitvormingsprocessen en instellingen, noch bij het gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid heeft de Unie wezenlijke vooruitgang geboekt. [...]

De conferentie heeft de grote verwachtingen niet vervuld. De EU zal zich de komende jaren verder moeten kwellen, van compromis naar compromis. Voor de toetreding van nieuwe lidstaten zou nu al de volgende ronde, voor herziening van het verdrag van Amsterdam, moeten worden gepland.