Dalende daggeldrente in de schijnwerpers

AMSTERDAM, 18 JUNI. Hoewel de Nederlandse geldmarkttarieven in de verslagweek over de volle linie naar beneden kwamen, viel vooral de daling van de daggeldrente op. Banken betalen nu voor 'call-geld' 2,91 procent, 28 basispunten minder dan aan het einde van de vorige verslagweek.

Onverwacht is de daling van de daggeldrente niet. Omdat de banken als collectief de eerste weken van de kasreserveperiode relatief ruime kasreserves hebben aangehouden bij DNB hebben zij nu de mogelijkheid deze wat af te bouwen en meer geld op de geldmarkt uit te zetten. Interessant is de vraag hoe de daggeldrente zich komende week gedraagt wanneer de eerste kasreserveperiode sinds de invoering van het nieuwe instrumentarium haar einde nadert.

Vroeger, onder het oude instrumentarium, vertoonde de daggeldrente aan het einde van de contingentsperiode veelal een dalende lijn. Banken maakten dan gebruik van het resterende deel van het toelaatbare beroep bij DNB, omdat dit voor hen relatief goedkoop was. Het hiervoor te betalen tarief, de voorschotrente, vormde destijds de bodem in de geldmarkt. Met het nieuwe instrumentarium is deze bodem in de daggeldrente verdwenen. Indien de banken aan het einde van de kasreserveperiode aan de gemiddelde kasreserveverplichting hebben voldaan en relatief ruim in hun liquide middelen zitten, zullen zij hun resterende overschotten op de geldmarkt uitzetten. Aanhouden bij DNB is geen rendabele optie omdat de centrale bank geen rente betaalt over bedragen boven de verplicht aan te houden kasreserve. Door het overschot op de geldmarkt uit te zetten bestaat de mogelijkheid dat de daggeldrente daalt tot nul procent. Ook de ontwikkeling van de daggeldrente in tekortsituaties zal veranderen. Een 'oneindige' daggeldrentestijging, zoals eerder in principe mogelijk was, is nu uitgesloten. De daggeldrente zal nooit worden opgedreven tot boven 4,5 procent, omdat banken tegen dit tarief ook een beroep kunnen doen op de marginale voorschotfaciliteit van DNB.

De Weekstaat, de verkorte balans van DNB, vertoonde deze week een beperkt aantal mutaties. Zo nam het aantal bankbiljetten in omloop met 122 miljoen gulden toe. Daarnaast verlaagde DNB de speciale belening met 361 miljoen gulden. Samen met enkele geringe mutaties in de overige posten leidde dit ertoe dat de banken als collectief afgelopen maandag 531 miljoen gulden minder aanhielden op hun kasreserverekeningen dan de week ervoor. De kasreserve, onder het nieuwe systeem 'sluitpost' geworden, bedroeg daarmee op de balansdatum 4,6 miljard gulden.

Bron: ING Economisch Bureau