Wisseling in top kost zakenbank miljoenen

ROTTERDAM, 17 JUNI. De wisselingen in de top van de zakenbank MeesPierson zijn vorig jaar flink in de papieren gelopen.

De jaarlijkse bezoldiging, inclusief pensioenlasten, voor (oud-)bestuurders van de bank is vorig jaar bijna verdubbeld tot 5 miljoen gulden, zo blijkt uit het jaarverslag over 1996 van MeesPierson. De bank werd eind vorig jaar door ABN Amro verkocht aan de Nederlands-Belgische bank en verzekeraar Fortis.

In 1995 besteedde MeesPierson 2,6 miljoen gulden aan de salarissen en pensioenlasten van zijn vier topmanagers. Dat de bank vorig jaar aanzienlijk meer geld kwijt was heeft te maken met de komst van de nieuwe topman mr. J. Kuijper, die daarvoor bij de Europese Optiebeurs werkte. Voor hem diende een extra storting voor pensioenpremies te worden gedaan, zo legt een woordvoerder van de bank uit.

Verder hangt de stijging van de salarissen samen met de uitbreiding van het bestuur met drs. E. van der Merwe en met het feit dat de vertrekkende topman dr. D. van Wensveen ook nog een tijdje aan de bank verbonden was.

Door de wisselingen steeg het aantal bestuurders naar vijf eind vorig jaar. Dat aantal is inmiddels tot zes gegroeid, doordat ook een vertegenwoordiger van Fortis in het bestuur is opgenomen. Daarmee zijn de wisselingen nog niet afgelopen, aangezien inmiddels een bestuurder wegens een zakelijk verschil van inzicht is opgestapt, terwijl een tweede dit jaar met pensioen gaat.

De MeesPierson-woordvoerder ontkent dat in het gestegen salarisbedrag vorig jaar al gouden handdrukken zijn verwerkt voor bestuurders die dit jaar vertrekken. Ook voor drie directeuren die vorig jaar vertrokken is in deze post geen geld gereserveerd, omdat zij niet tot het officiële bestuur behoorden.