VVD wijst voorstel referendum Dijkstal af

DEN HAAG, 17 JUNI. De VVD heeft een nieuw voorstel van minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) voor het correctieve lokale referendum afgewezen. Voor woordvoerder Te Veldhuis is het onacceptabel dat Dijkstal in uitzonderingsgevallen ook lokale referenda over besluiten wil toestaan. Hij noemde deze omschrijving dinsdag te vaag en onduidelijk.

De VVD stelt dat volksraadplegingen alleen over wetgeving kunnen gaan, zoals ook in het regeerakkoord is afgesproken. Op lokaal niveau zijn dat verordeningen (regels), aldus Te Veldhuis. Hij keerde zich vorige week in de Kamer dan ook fel tegen het kabinetsplan dat zowel verordeningen als besluiten (verkeersplannen, bestemmingsplannen) onderwerp van een lokaal referendum kunnen zijn. Dijkstal zegde de VVD vervolgens toe met een compromisvoorstel te komen. Dat kwam maandag bij Te Veldhuis binnen.

De liberalen zijn nooit voorstander van referenda geweest, maar VVD-leider Bolkestein maakte er tijdens de vorming van het paarse kabinet geen punt van. (ANP)