Tekst pact is intact gebleven

De overeenkomst op de Europese top heeft de oorspronkelijke tekst van het door Duitsland geïnspireerde 'stabiliteitspact' intact gelaten. In dit pact verplichten Europese lidstaten die meedoen met de EMU in 1999 zich om hun begrotingsdiscipline te handhaven.

Voordat lidstaten aan de EMU mogen deelnemen wordt volgend jaar mei getoetst of zij in 1997 hebben voldaan aan vijf toetredingscriteria voor de staatshuishouding. Belangrijkste criterium is dat zij in principe geen begrotingstekort mogen hebben hoger dan 3 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp).

Met name Duitsland is bang dat lidstaten, eenmaal toegelaten tot de EMU, hun begrotingen weer uit de hand laten lopen. Vandaar het stabiliteitspact. Daarin verplichten de EMU-landen zich ook na 1999 geen begrotingstekort te voeren dat hoger is dan 3 procent. Doen ze dat wel, dan wacht hen uiteindelijk een boete die kan oplopen tot 0,5 procent van het bbp. Alleen rampen of een recessie met een economische krimp van meer dan 0,75 procent kunnen daarvoor dispensatie geven.