SOUTH

Afrika is het magazijn van de wereldeconomie. Traditioneel is de economische bedrijvigheid er geconcentreerd op grondstoffen. Gelukkig is dat aan het veranderen, meldt het maandblad South op gezag van een recent rapport van de Verenigde Naties.

De dienstverlening en de industrie in Afrika krijgen een nieuwe impuls door groeiende investeringen uit het buitenland. Naar verhouding zijn de meeste investeringen afkomstig uit West-Europese landen, de Golflanden en Zuidoost-Azie. Wel is het volgens het blad jammer dat de helft van de nieuwe investeringen terecht komt in Marokko, Egypte, Zuid-Afrika en Nigeria.

Nigeria is onderworpen aan sancties van de Europese Unie, ingesteld na de executie van de schrijver en milieu-activist Ken Saro-Wiwa in 1995. Volgens het blad is daar niets van te merken. Een Britse handelsmissie was in maart j.l. tien dagen op bezoek om de diensten van het Britse bedrijfsleven aan te bieden aan de Nigeriaanse olie- en gasindustrie. Shell heeft volgens het blad een belang van 25,6 procent gehouden in het LNG-project in de Niger-Delta, het doelwit van de milieu-activiteiten waaraan Ken Saro-Wiwa deelnam. Ook veel andere ondernemingen zijn actief in Nigeria. Zo heeft een consortium van Franse, Italiaanse, Amerikaanse en Japanse ondernemingen vorig jaar een contract veroverd voor het bouwen van installaties voor de oliesector ter waarde van 2,2 miljard dollar.

De Zuid-Koreaanse Daewoo Corporation heeft een contract van 48 miljoen dollar voor het leveren van materialen en diensten. En Chevron en Mobil werken samen met de Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, in de gaswinning. Mobil ging direct aan de slag zonder te wachten op een milieu-effectrappportage van de Nigeriaanse milieu-autoriteiten. De onderneming vervaardigde zelf zo'n rapport, zonder daarin het feit te noemen dat de bouwactiviteiten de waterhuishouding dusdanig hadden verstoord dat een mangrovebos van de naburige Finimagemeenschap afstierf. Maar Mobil hoeft niet bang te zijn voor sancties van de autoriteiten, want de NNPC is een onderneming van de Nigeriaanse staat.

    • Herman Frijlink