Snelle inhaalrace voor vrouwen

Hoewel er beduidend minder vrouwen dan mannen op Internet zijn aangesloten, komt hun profiel overeen. De vrouwelijke Internetter is net als haar mannelijke collega jong en hoogopgeleid. Het is vooral de behoefte aan informatie die vrouwen het net op drijft.

Veel minder dan mannelijke gebruikers maken vrouwen op Internet gebruik van chatmogelijkheden, discussiefora, sekssites, het binnenhalen van nieuwe software en interactieve games.

Dat vrouwen zo slecht vertegenwoordigd zijn in nieuwsgroepen en andere openbare discussies baart het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgen. De overheid maakt immers steeds vaker gebruik van Internet om meningen te peilen en met burgers in debat te gaan. Als slechts 5% van de deelnemers vrouw is, is het niet moeilijk om de legitimiteit van de uitkomsten van digitale discussies in twijfel te trekken. Waarom er zo weinig vrouwen online zijn, is moeilijk te zeggen. Slecht geïnformeerd zijn vrouwen in ieder geval niet. Volgens een recent onderzoek onder 1600 vrouwen die de Huishoudbeurs bezochten weet meer dan 94% wat Internet is. De meerderheid gelooft ook dat Internet geen voorbijgaande rage is. Maar zelf online gaan blijkt een stap te ver. Onbekendheid met computers en het informatieaanbod op Internet lijken de belangrijkste redenen om niet online te gaan.

Op een bijeenkomst in de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media eind vorig jaar liet het directoraat Emancipatiezaken inventariseren waar vrouwen behoefte aan hebben op Internet. In een aantal workshops over werk, politiek en zorg werd gediscussieerd over de gaten in de digitale snelweg. Vrouwen bleken zowel op zoek te zijn naar praktische informatie (over bijvoorbeeld werk en regelgeving) als naar technische informatie (hoe maak ik een website, hoe zet ik een online discussie op).

Gesubsidieerd door de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken ging vervolgens een aantal vrouwenorganisaties aan de slag. Op de conferentie Emancipatie op Internet, georganiseerd door Sociale Zaken en het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), die komende donderdag in Den Haag plaatsvindt worden enkele voor vrouwen relevante projecten gepresenteerd.

Het programma dekt alle facetten van Internet. Er zijn niet alleen deskundigen aanwezig die uitleggen wat de gevolgen van digitalisering voor bedrijven zijn, maar er kan ook meteen met het bouwen van een website begonnen worden. 's Middags discussieert Ina Brouwer, directeur Emancipatiezaken, met leidinggevenden uit de IT-branche over het 'glazen plafond' in deze sector. Verder wordt er gesproken over telewerken, solliciteren en personeelswerving via Internet en online actievoeren.

Veel van de projecten die op de conferentie gepresenteerd worden, zijn al enige tijd op Internet te vinden. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een discussie over emancipatie en mobiliteit gaande (www.dgv.minvenw.nl/dvp). Ook de Webwijzer die Eveline Rijsbosch van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) samenstelde, kan al geraadpleegd worden (www.iiav.nl/webwyzer.html). Rijsbosch maakt in een beknopte gids een aantal sites over o.a. gezondsheidszorg en werk toegankelijk. Samen met de webwandelingen langs vrouwentijdschriften, bedrijven en filmsites in de Digitale Stad die voor de conferentie werden uitgezet, wordt hiermee een antwoord gegeven op de veel gehoorde klacht dat Internet zo groot en ondoorgrondelijk is.

Gedurende de conferentie kunnen Internetgebruikers deelnemers ontmoeten in een Palace, een tweedimensionale chat omgeving (www.dds.nl/plein/park). Het conferentieprogramma (www.publiek-politiek.nl/emancipatie) laat zien dat vrouwen bezig zijn met een snelle inhaalrace op de digitale snelweg.

    • Marie-José Klaver