'Slibhol'

Nog een luchthaven erbij, maar dan in zee - daar zullen veel Nederlanders op tegen zijn. Meer, meer, meer - komt er uit die expanderende economie nu nooit eens iets aardigs? Want al zal de omgeving van Schiphol tijdelijk ontlast worden, leuk is zo'n vliegveld voor de kust natuurlijk nooit: waar de strandwandelaar nu uitzicht heeft over rollende golven die van de horizon komen, ziet hij straks de rookpluimen van opstijgende vliegtuigen.

Het aanwaaiende gebulder en de kerosinestank zal de strandbezoeker ook weinig plezier doen.

Er moet daarom bij de aanleg van zo'n vliegveld een extra voordeel zitten, het liefst een sterk milieuvoordeel dat de bittere pil kan vergulden.

Waarom niet het vliegveld aangelegd met giftig baggerslib uit de grote rivieren? Het voorstel voor een baggerdepot in het Hollands Diep is een half jaar geleden door de Raad van State verworpen. Dit depot zou dertig miljoen kubieke meter zwaar vervuild slib gaan bevatten afkomstig uit het Haringvlietgebied.

Rijkswaterstaat zit nu met het probleem waar de baggerspecie dan wel te laten. Wel, dit volume is precies genoeg voor de aanleg van een startbaan van vierduizend meter lang en vijfhonderd meter breed. De baan zou dan net boven water komen als de zee vijftien meter diep is.

Maar beter is het om meer startbanen aan te leggen met bagger uit de bovenrivieren. Breng de gehele rivierbodem vanaf Rotterdam tot voorbij Lobith enkele meters omlaag, niet alleen voor een definitieve sanering, maar vooral om het rivierpeil te verlagen, zodat rivierdijkverhogingen volledig van de baan zijn. De rivieren, die in de loop der eeuwen zijn opgeslibd tot enkele meters boven het polderland, komen dan weer op een normaal peil.

Met dit nieuwe 'Slibhol' worden drie problemen in één keer opgelost. Het rivierenlandschap blijft intact, de Rijn wordt schoon en de Randstad wordt van vliegverkeer ontlast. Om uitloging van gifstoffen te voorkomen komt er een ringdijk om het vliegveld, zoals bij de Slufter van Rotterdam. Technisch is het een probleem om het slib snel te verdichten zodat het opgespoten land spoedig bruikbaar wordt. De landingsbaan zelf wordt eventueel met zand opgespoten. Maar dat soort problemen is bij onze ingenieurs in vertrouwde handen.

    • Pek van Andel