Schade door files bedraagt 1,5 miljard

DEN HAAG, 17 JUNI. De economische schade als gevolg van files bedroeg in 1996 ruim 1,58 miljard gulden. In vergelijking met 1995 is dit een lichte stijging van ongeveer 39 miljoen gulden.

Dit blijkt uit de studie die het onderzoeksbureau NEA heeft verricht in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Bestuurders en inzittenden van auto's waren vorig jaar 63,1 miljoen 'personenuren' kwijt aan wachten als gevolg van filevorming. Ook dit is in vergelijking met 1995 een kleine stijging; in 1995 was het totale tijdverlies nog 62,3 miljoen 'personenuren'.

Het totaal aantal files is vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. In 1995 zijn er 14.797 files geregistreerd en in 1996 14.871. De stijging van de filekosten wordt veroorzaakt door een toename van de gemiddelde filelengte. In 1995 was de gemiddelde filelengte 3,7 km en in 1996 4,2 km. Ook de verkeersintensiteit is in 1996 licht gestegen. Het verkeersindexcijfer was in 1995 nog 144 en steeg in 1996 naar 147 (1986 = 100).

De economische schade als gevolg van files is de afgelopen jaren fors omhoog gegaan. In 1986 beliepen de kosten nog 950 miljoen gulden. In 1988 werd de grens van een miljard gulden overschreden. Twee jaar geleden was voor het eerst sprake van een schadepost van meer dan 1,5 miljard gulden.

Het kabinet kondigde vorig jaar een aantal maatregelen aan om de files te bestrijden. Een aantal snelwegen wordt versneld verbreed tot zes rijstroken of zelfs acht rijstroken, waarbij die extra stroken zijn bedoeld voor bepaalde groepen weggebruikers (bussen, vrachtauto's, betallverkeer en eventueel carpoolers). Ook werd er extra geld uitgetrokken voor het openbaar vervoer, in het bijzonder het opzetten van onrendabele spitsdiensten in de Randstad.

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft inmiddels aangekondigd dat er volgend jaar proeven komen met rekeningrijden voor het spitsverkeer rond de grote steden. Ook bezint het kabinet zich op fiscale maatregelen (aanpakken auto van de zaak, verhoging accijns op brandstof) die het veelvuldig gebruik van de auto moeten ontmoedigen.