Rotterdamse politie

Na een op-afstand analyse van de gedragsmatige aspecten van de troebelen bij de Rotterdamse politie (NRC Handelsblad 6, 7 en 9 juni) kom ik tot de - omdat het proces nog gaande is: voorlopige - conclusie dat de kerngezonde hoofdcommissaris Brinkman een weg probeert te vinden temidden van neurotisch operende persoonlijkheden als burgemeester Peper, plaatsvervangend hoofdcommissaris Ottevanger en minister Dijkstal. De zeer moedige en rationele aanpak van Brinkman zal, als hij een behoorlijke kans zou krijgen, veel bestuurlijk geklungel bij de politie kunnen keren.