Nozem

Max Pam vergist zich een paar keer in zijn 'TV achteraf' van 9 juni. Montag heeft niet, zoals Pam beweert, in zijn 'Overpeinzingen' van 7 juni geschreven dat Vrijman het begrip 'nozem' voor het eerst heeft gebruikt, maar alleen 'Goois matras'. Bovendien heeft Vrijman het begrip 'nozem' niet bedacht, maar geïntroduceerd.

De eigenlijke betekenis van bedenken is zich herinneren, maar meestal wordt het oneigenlijk gebruikt voor verzinnen.

In het 'In memoriam' van deze krant werd terecht vermeld dat Vrijman het begrip 'nozem' heeft geïntroduceerd. Je kunt iets wat al enige tijd bestaat, toch als iets nieuws introduceren bij mensen voor wie dat desbetreffende iets nog onbekend is. Dat heeft Vrijman met het begrip 'nozem' gedaan in zijn beruchte twee artikelen in Vrij Nederland van 12 en 19 augustus 1955 over de jongelui op de Nieuwedijk in Amsterdam. Hij hoorde hen het woord 'nozem' tegen elkaar gebruiken en dat heeft hij fonetisch overgenomen. Hij heeft dit in een door de NCRV-radio in het voorjaar van 1972 uitgezonden interview met Daan Buddingh verteld. Ik herinner het mij omdat ik het radiomateriaal heb gebruikt voor het boekje 'Van Jongelingsvereniging tot Jesus People' dat in het najaar van 1972 bij Kok in Kampen is verschenen.

    • Gerard de Haas Zeist