'Maastricht' sprak al over 'werk'

Tegenover de strikte Duitse financiële eisen in het stabiliteitspact staan Franse bedenkingen. Die kwamen vorige week in Luxemburg aan de oppervlakte, toen de pas aangetreden linkse regering-Jospin te elfder ure 'bedenktijd' vroeg over het pact. Aan de Franse eis om meer nadruk te leggen op de werkgelegenheidsaspecten van de EMU is gisteren voor een deel tegemoet gekomen.

In een aparte resolutie wordt nu opgeroepen tot verdere coördinatie van het economische beleid van de lidstaten. Met die coördinatie worden twee tot nu toe 'slapende' artikelen uit het Verdrag van Maastricht, artikel 102a en 103, gewekt en wordt de muntunie voor het eerst specifiek gekoppeld aan de werkgelegenheidsparagraaf zoals die is voorzien bij het Verdrag van Amsterdam. Ook wordt onder meer de Europese Investeringsbank gemaand te bestuderen of de kredietverlening en vermogenverstrekking specifieker aan te wenden voor werkgelegenheidscreatie. Het daarmee gemoeide bedrag wordt niet genoemd, maar zou 800 miljoen tot 1 miljard eu (1,75 miljard tot 2,2 miljard gulden) bedragen.