Lijsttrekker Borst

Volgens Jaap Boerdam (6 juni) “symboliseert lijsttrekker Borst “de overgang naar een volgende fase in het bestuur van de publieke zaak”. Met alle respect, meneer Boerdam: al die verschuivingen in de politiek die u meent waar te nemen, zijn niet perse onwaar of oninterressant, maar naar mijn idee chargeert u schromelijk.

De keuze voor Borst als nieuwe lijsttrekker van D66 is beslist minder symbolisch en minder opmerkelijk dan u (en velen met u) vindt. Vanaf het begin gold ze als kandidaat-opvolger.

Ze is een D66'er van het eerste uur en heeft in de korte, achter ons liggende regeerperiode, bergen verzet als minister van Volksgezondheid. Dat Borst op basis van haar kwaliteiten is gekozen, komt in de media nauwelijks naar voren. Tweede keus (na Wijers), haar wenkbrauwen, haar geslacht en haar leeftijd zijn meer besproken geweest de afgelopen week.

Het beeld van 'de wijze grootmoeder met D66-bloed' stoort mij in hoge mate. Voor zover ik me kan herinneren werd geen enkele mannelijke politicus van dezelfde leeftijd op een dergelijke wijze getypeerd. Kunnen we daar nu eens over ophouden? Borst is (nogmaals) geen groentje in de politiek, heeft geweldige bestuurservaring en het is maar afwachten of en in hoeverre haar sekse invloed heeft op het verkiezingsdebat en -gebeuren.

    • Dineke Oldenwening