Leden MKB vertrouwen hun organisatie

De leden van MKB-Nederland hebben gisteren tijdens een vergadering in Amersfoort unaniem hun vertrouwen uitgesproken in hun organisatie.

Ze nemen daarmee afstand van de alarmerende uitlatingen van ex-voorzitter N. Wijnolst. Naar zijn oordeel balanceert MKB-Nederland op de rand van het faillissement.

De precaire financiële positie was voor de hoogleraar één van de redenen om op te stappen. Ook het meningsverschil over het beleid van MKB Nederland droeg daartoe bij. Wijnolst wilde geld opzij leggen voor extern onderzoek.

“Hij beoogde een verdieping van de kennis. Maar onze leden hebben daar geen behoefte aan”, zegt Th. Evers, de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland.

Financieel is de organisatie kerngezond. Contributieverhoging is daarom niet noodzakelijk, stelt het bestuur. “Het is daarom jammer dat er berichten over tekorten naar buiten zijn gebracht”, zegt Evers. Hoe tevreden het midden- en kleinbedrijf is over de dienstverlening van hun organisatie, blijkt volgens hem uit het feit dat aantal leden groeit. Dat zijn er nu 145.000.

Het vertrek van Horeca Nederland heeft volgens Evers in de beleving niets te maken met klachten over het slechte functioneren. “Het was vooral een financiële kwestie.” De Bovag haakte af omdat MKB-Nederland te weinig aan haar eigen dienstverlening toevoegde. De organisatie is nu lid van VNO-NCW.