Israelische munt binnen een jaar geheel convertibel

TEL AVIV, 17 JUNI. De Israelische munt, de shekel, zal binnen een jaar vrijwel volledig inwisselbaar worden. Premier Benjamin Netanyahu heeft vanmorgen na een nachtelijke marathonzitting met de minister van financiën Meridor en directeur Frenkel van de bank van Israel deze verregaande liberalisatie van het valutabeleid aangekondigd.

Met dit besluit voert Netanyahu een belangrijke paragraaf uit van zijn liberale economische politiek.

Israelische burgers mogen straks rekeningen in vreemde valuta in het buitenland openen, daar ook onroerend goed bezitten en aandelen kopen op de internationale beurzen. Vrijwel alle beperkingen op een vrije valutastroom tussen Israel en de buitenwereld zullen volgens de verklaring van Netanyahu van vannacht worden opgeheven.

Netanyahu gaat er vanuit dat de liberalisatie van het valutabeleid een belangrijke factor is om uit een zich ontwikkelende depressie van de economie te komen. Israel zou daardoor aantrekkelijker worden voor buitenlandse investeerders. De keerzijde van de medaille is dat Israeliers er de voorkeur aan zouden kunnen geven in het buitenland te investeren.

Premier Netanyahu gaat ervan uit dat de Israelische economie, met een bruto nationaal produkt van meer dan 80 miljard dollar per jaar, sterk genoeg is om de “vrije markt op te kunnen”. “De economie is klaar voor moedige initiatieven”, zei Yaacov Frenkel, de directeur van de bank van Israel vanmorgen.

Gelijktijdig met de aankondiging van het nieuwe valutabeleid werd vannacht besloten opnieuw 340 miljoen gulden op de nationale begroting te bezuinigen. Volgens Netanyahu is dat nodig om het zorgwekkende tekort van 4,4 procent van het bnp in 1996 in 1997 tot 2,8 procent terug te brengen. Frenkel “vecht” voortdurend voor bezuinigingen om Israels inflatie onder de tien procent per jaar te brengen en binnen enkele jaren te komen op het niveau in de industrielanden.

Met Netanyahu is Frenkel het eens dat de marge voor de shekel ten opzichte van de dollar moet worden verbreed, zodat de markt in hoge mate de “kracht” van de shekel zal bepalen en de bank van Israel minder dan nu het geval is tussenbeide hoeft te komen om de shekel te steunen.

De minister van financiën Meridor en topindustriëlen zijn tegen een grotere marge voor de shekel. Zij vrezen verdere opwaardering van de Israelische munt en daardoor nog grotere moeilijkheden voor de Israelische export. Meridor waarschuwde gisteren voor oplopende werkloosheid en omschreef dit aspect van Netanyahu's als “anti-zionistisch”.

    • Salomon Bouman