Hulp bij opruimen wapens Rusland

DEN HAAG, 17 JUNI. Nederland gaat Rusland helpen bij het vernietigen van grote voorraden chemische wapens in Kambarka. Bovendien zal Nederland assisteren bij het verhogen van de productie van landbouwbedrijven, die een belangrijke rol spelen bij de voedselvoorziening van de Russische strijdkrachten. Minister Voorhoeve (Defensie) en zijn Russische collega Sergejev zijn dat overeengekomen. De overeenkomst vormt de bekrachtiging van afspraken die Voorhoeve in maart in Moskou heeft gemaakt.