Geen leningen meer voor Bosnië

ZAGREB, 17 JUNI. De Wereldbank heeft alle leningen aan Bosnië opgeschort en verleent ook geen medewerking meer aan nieuwe wederopbouwprojecten, omdat Bosnië zijn verplichtingen jegens de Wereldbank niet nakomt.

De Bosnische regering is de Wereldbank acht miljoen dollar schuldig en heeft die niet op tijd betaald. De Wereldbank verleende Sarajevo een uitstel van dertig dagen, maar die periode verstreek afgelopen vrijdag zonder dat het geld was binnengekomen. Daarop heeft de bank besloten de komende 45 dagen geen betalingen naar Sarajevo meer over te maken en geen goedkeuring te verlenen aan vier projecten voor de wederopbouw.

Bosnië moet twee miljard dollar betalen - het aandeel van de republiek in de buitenlandse schuld van ex-Joegoslavië - en is de Wereldbank ook de terugbetaling van een lening van 680 miljoen dollar schuldig. Bosnië kan de acht miljoen dollar niet betalen omdat de Bosnische Serviërs niet over de brug komen met hun aandeel, 3,8 miljoen dollar. De Wereldbank hoopt dat het probleem wordt opgelost voordat op 24 juni in Brussel een donorconferentie begint. De Bosnische nalatigheid kan ondermijnend werken op de bereidheid van de internationale gemeenschap om geld voor Bosnië op tafel te leggen. Het is de bedoeling in Brussel 1,4 miljard dollar bijeen te brengen. (Reuter)