Frans oordeel over EMU-pact zeer wisselend

PARIJS, 17 JUNI. De fles van de minister-president is half leeg. Dat betekent ook dat hij half vol is. Met die woorden vat het dagblad Libération de eerste reacties in Frankrijk samen op het in Amsterdam bereikte supplement van het stabiliteitspact.

Het minst tevreden zijn de Franse socialisten (PS) en hun linkse coalitiepartners. François Hollande, waarnemend eerste secretaris van de PS en voormalig woordvoerder van Jospins verkiezingscampagne, noemt het resultaat ronduit teleurstellend. “Het is jammer dat het stabiliteitspact even strak blijft als het was.” Een andere PS-bestuurder, Jean-Christophe Cambadélis, is van mening dat Jospin “in een minimum aan tijd een maximaal effect heeft bereikt”.

Van de kant van de Franse oppositie is de tevredenheid groter. Oud-onderminister voor Europese zaken Michel Barnier zegt: “Het werd tijd dat Lionel Jospin het stabiliteitspact aanvaardde. Er is de laatste dagen veel lawaai gemaakt, en er zijn veel risico's gelopen met de Frans-Duitse vriendschap.”

Het financieel-economische dagblad Les Echos stelt in een commentaar vast dat er een resolutie is bereikt waarin Europa verklaart niet onverschillig te staan ten opzichte van de werkloosheid. Maar overigens blijven essentiële zaken ongewijzigd. Er komt geen 'economische regering' van Europa, zoals Frankrijk had gewild. Er komen geen nieuwe sociale spelregels die werkgevers binden, en evenmin werkschepping door grote Europese infrastructurele projecten. “Toch”, schrijft Les Echos, “raakt de Europese burger er misschien geleidelijk van doordrongen dat de Europese Unie meer is dan een verzameling bankiers en technocraten die geobsedeerd zijn door bezuinigingen en de mensen vergeten.”

Het dagblad Le Figaro, dat president Chirac en zijn voormalige meerderheid steunt, schrijft in een commentaar dat banen niet per decreet ontstaan. Voor de krant is er maar één oplossing van de werkloosheid: meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, een taboe bij politici van zowel links als rechts. “Ook al is hij socialist, Tony Blair heeft begrepen dat banen ontstaan door het vrijmaken van de arbeidsmarkt, en niet door hem dicht te metselen.” Desondanks concludeert ook Le Figaro dat het in Amsterdam bereikte nuttig is omdat “Europa zich niet langer het intellectuele terrorisme kon laten opleggen van het ultraliberalisme dat al rood voor de ogen ziet als het woord 'sociaal' valt.”

Ook het linkse dagblad Libération vindt dat Jospin er goed aan heeft gedaan de zorg om werk centraal te stellen, ook al heeft hij dan maar gedeeltelijk bereikt wat hij wilde. “Europa heeft een raam geopend. Men heeft over herstel van de werkgelegenheid en solidariteit gepraat. En niet alleen over schuldpercentages en bezuinigingen.”

    • Marc Chavannes