FRANKFURTER ALLGEMEINE

Zelden tevoren waren de voortekenen voor een Europese top zo ongunstig als nu. Het pleit voor de volwassen verhoudingen dat ze de jongste beproevingen toch hebben doorstaan. Kohl en Waigel moesten rekening houden met hun socialistische medespelers uit Parijs, en anderzijds mochten Jospin en Strauss-Kahn de Duitsers de duimschroeven niet te ver aandraaien.

Dit dubbele kunststuk schijnt nu enigszins gelukt te zijn. Chirac en Jospin gaan met twee besluiten naar huis waarin de strijd tegen de werkloosheid tot Europese prioriteit wordt verheven. En dat het stabiliteitspact van Waigel toch onbeschadigd uit de strijd is gekomen, is met het oog op de binnenlandse discussies in Duitsland van groot belang.

Toch bestaat er geen reden tot juichen. Want de nu gevonden oplossing ligt in de lijn van eerdere Brusselse compromissen en is te mager om van blijvend belang zijn. Bovendien duurt de principiële onenigheid tussen Frankrijk en Duitsland over de stabiliteitspolitiek voort.