Eis tot grotere investeringen; SPD: EU-plan voor werk gaat niet ver genoeg

BONN, 17 JUNI. De sociaal-democratische oppositie in Duitsland gaan de werkgelegenheidsplannen van de Europese ministers van Financiën niet ver genoeg. De Europese Investeringsbank moet een grootscheeps investeringsprogramma beginnen ter waarde van 20 miljard mark, vindt de SPD.

Dat verklaarde de economische SPD-expert Ernst Schwanhold in een reactie op het in Amsterdam bereikte akkoord. Gisteren wisten de EU-ministers overeenstemming te bereiken over een extra werkgelegenheidsparagraaf, die aan het stabiliteitspact voor de EMU wordt toegevoegd. In deze paragraaf spreken de landen af programma's ten behoeve van werkgelegenheid beter te zullen coördineren en te stimuleren. Hiervoor moeten middelen worden gebruikt uit het Fonds voor Kolen en Staal, die in het jaar 2002 vrijkomen. Gedacht wordt aan een bedrag van jaarlijks 20 miljoen ecu. Ook zou de Europese Investeringsbank verplicht moeten worden tot stimulering van programma's voor kleine en middelgrote high-tech bedrijven. De SPD vindt dat de bemoeienis van de bank met investeringen veel verder moet gaan.

De sociaal-democraten menen dat een uitgebreid investeringsprogramma moet worden opgezet voor een Europees verkeers- en telecommunicatienetwerk. Ook dient de Europese Investeringsbank meer risicokapitaal beschikbaar te stellen voor jonge ondernemers, vindt Schwanhold. Hij onderstreepte dat een investeringsprogramma van 20 miljard niet ten laste mag gaan van nationale begrotingen.

Het in Amsterdam bereikte compromis is in Duitse economische en vakbondskringen verwelkomd. Werkgeversvoorzitter Hans-Olaf Henkel van de BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) zei vanmorgen dat het Duitse standpunt “uitstekend” is verdedigd. Een oplossing van de werkloosheid wordt niet bereikt door het uittrekken van financiële middelen, meent Henkel. “De werkloosheid is geen Europees probleem, maar heeft te maken met de rigiditeit op de arbeidsmarkt die op lokaal niveau moet worden opgelost.”

De voorzitter van de overkoepelende vakorganisatie DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), Dieter Schulte, sprak van een “bruikbaar resultaat”. In de Europese Economische en Monetaire Unie heeft werkgelegenheidspolitiek nu vrijwel hetzelfde gewicht gekregen als stabiliteitspolitiek, zei Schulte. Daarmee zijn de kansen op een gecoördineerd Europees economisch en werkgelegenheidsbeleid, waar de DGB al langer voor pleit, volgens Schulte gestegen.

Ook de liberale coalitiepartij FDP kan zich in het compromis vinden. “Structurele maatregelen zijn de beste bijdrage voor werkgelegenheid. Daarom moet de euro er op tijd komen, zodat in alle EU-staten economische hervormingen worden afgedwongen”, aldus een woordvoerder van de FDP in Bonn.

    • Michèle de Waard