Debat in VS over excuses slavernij

WASHINGTON, 17 JUNI. President Clinton is op zijn wenken bediend. Dit weekeinde riep hij op tot een nationaal debat over de verhouding tussen de rassen in Amerika. En nu al is in de landelijke media een discussie ontbrand over de vraag of de Amerikaanse regering zich tegenover zwarte Amerikanen moet verontschuldigen voor de slavernij.

In een radioprogramma zei Clinton gisteren dat hij zich op de mogelijkheid van een verontschuldiging zal beraden. Maar hij gaf tegelijk aan dat hij niets voelt voor een financiële schadevergoeding aan de nabestaanden van slaven. “Het is zo lang geleden, het is al generaties voorbij”.

Vorige week introduceerde het blanke Congres-lid Tony Hall uit Ohio een wetsvoorstel voor zo'n verontschuldiging. Sinds 1989 zijn herhaaldelijk dergelijke voorstellen gedaan, maar steeds bleven ze steken in de voorbereidende fase in een commissie. Hall's voorstel, dat weinig kans lijkt te maken, kreeg aanvankelijk dan ook weinig aandacht.

Maar door de toespraak waarin president Clinton het land opriep om de raciale spanningen bespreekbaar te maken, heeft het wetsvoorstel in de media alsnog veel aandacht gekregen.

Vorige maand bood Clinton namens de regering zijn verontschuldigingen aan aan een groep zwarte mannen uit Tuskegee in Alabama, die van de jaren dertig tot de jaren zeventig buiten hun medeweten zijn gebruikt als proefpersonen in een medisch experiment, bedoeld om te zien hoe mensen met syfilis zich ontwikkelen als ze niet behandeld worden. De mannen werd behandeling onthouden, ook toen peniciline als geneesmiddel al was ontdekt.