Blair overweegt privatisering metro

LONDEN, 17 JUNI. De Britse regering overweegt de Londense metro te privatiseren terwijl de regerende Labourpartij zich vlak voor de verkiezingen nog heftig verzette tegen Conservatieve plannen voor verkoop van London Underground. Dat blijkt uit documenten die de BBC gisteren onthulde.

Vice-premier John Prescott zegt dat de ontwerp-tekst door de omroep uit zijn ministerie is gestolen “om sensatie te wekken”. Volgens de BBC heeft de bewindsman de papieren laten liggen na een interview.

In het bewuste interview erkent Prescott dat de regering zich voor grote financiële problemen geplaatst ziet bij de voorbereidingen voor de begroting die 2 juli wordt gepresenteerd. Vooral ook omdat Labour vóór de verkiezingen beloofde dat ze de komende twee jaar niet méér zou spenderen dan de Conservatieven van plan waren. Financiële deskundigen waarschuwden destijds al dat die bestedingsplafonds geen enkele ruimte lieten. Inmiddels blijkt uit calculaties van de Rekenkamer dat de Conservatieve regering de inkomsten van de komende twee jaar te hoog heeft ingeschat.

De regering voorziet ontslag van leerkrachten en sluiting van ziekenhuizen als geen extra geld voor onderwijs en gezondheidszorg kan worden gevonden. Zonder een eenmalige extra bijdrage van 150 miljoen pond dreigen ernstige verstoringen van het metroverkeer bij London Underground, dat toch al met 1,2 miljard pond aan achterstallig onderhoud kampt. Daarom probeert de regering met kunst- en vliegwerk aan extra middelen te komen. Daarbij wordt gedacht aan verkoop van gronden die in bezit zijn van de Nationale Gezondheidsdienst. Ook wordt gekeken naar verzelfstandiging van de Londense metro. Metrolijnen kunnen als geheel of elk afzonderlijk geprivatiseerd worden.

Vice-premier John Prescott die gisteren in het Lagerhuis van hypocrisie werd beschuldigd, ontkende dat Labour de privatiseringsplannen simpelweg van de Conservatieven heeft overgenomen, daarmee verkiezingsbeloften negerend. Wat er ook gebeurt, de regering zal in elk geval een meerderheidsbelang in de Londense metro houden, verklaarde de vice-premier.