Beeldbuis

Foto: De ambachtelijk productie van een beeldbuis omstreeks 1950. Televisie in Nederland was nog in een experimenteel stadium. Discussie was er wel. Pessimisme, argwaan en kritiek op de invoering van televisie heerste alom.

In de verzuilde samenleving van die tijd riep KRO-voorzitter pater-professor dr. J.B. Kors “wij zijn eigenlijk nog te arm voor televisie” en VARA-secretaris Jan Broeksz vond dat ons volk geen reële behoefte had omdat deze door de industrie opzettelijk werd geschapen en gestimuleerd. Er waren echter ook voorstanders zoals NCRV-voorzitter mr. A.B. Roosjes die de televisie wilde gebruiken voor de “verbreiding van het evangelie”. En AVRO-voorzitter Willem Vogt wilde ook televisie. Hij zei: “Beter een arm land met iets, dan een arm land met niets en men is toch niet verplicht zo'n ding te kopen.” (Foto Philips)