Arts in loondienst

In NRC Handelsblad van 12 juni betoogt de directeur patiëntenzorg van het Slotervaart-ziekenhuis, Van der Reyden, dat een arts in loondienst even goed werkt dan als vrije beroepsbeoefenaar.

Van der Reyden kan dat weten omdat hij in een ziekenhuis alleen met artsen in loondienst werkt en daarmee hun arbeidsresultaten als loondienstmensen kan bekijken. Hij maakt echter een meetfout omdat de artsen die in het Slotervaart werken een voorgeselecteerde groep zijn die geen bezwaar heeft tegen werken in loondienstverband. Hij heeft niet te maken met artsen die niet in loondienst willen werken en indien ze dat toch wordt opgelegd, zeer mogelijk zullen veranderen in hun houding en inzet tegenover hun werk. Zijn stellingen zijn dus aspecifiek en gaan niet op voor het geheel aan artsen die in Nederland werken.

Verder wil ik opmerken dat de vraag of artsen in loondienst evengoed hun werk doen als vrij beroep, iets dat ik sowieso verwacht, niet de kwestie is waar men straks tegenop zal lopen. Men zal ontdekken dat de zorgkosten zullen toenemen. Het in loondienst dienen te werken door artsen is een oud stokpaard van de linkse politiek. Een politiek met nare en dure bijwerkingen. In een ander honoreringssysteem zullen mensen een andere houding en inzet tegenover hun dagelijkse werklast hebben. In de praktijk is dan te verwachten dat bijvoorbeeld waar eerst twee artsen het werk deden dat er dadelijk drie of vier zullen zijn, simpel, omdat men 'op de cao zal gaan staan'.

Het gaat er intussen niet meer om of het goed of slecht is om het honoreringssysteem te veranderen, het gaat er alleen nog maar om dat het doorgedreven wordt. Dit op zich is al afkeurenswaardig en dient te worden bestreden.