Wat moet Europa met bananen?

“Het was een grapje dat ik beter niet had kunnen maken”, zegt Voûte nu. Ze bedoelde te zeggen dat wie zich goed voorbereidt op een Europese kwestie als deze - hetgeen zij uiteraard had gedaan - snel tot de kern van de zaak kan komen. Naar haar idee schort het te vaak aan die voorbereiding.

Het VVD-Kamerlid is niet de enige die de kennis en aandacht van haar medeparlementariërs omtrent Europa niet hoog aanslaat. Kamerleden en Euromedewerkers van de SGP concludeerden onlangs hetzelfde. Daarom spraken de SGP'ers af voortaan elke maand een medewerker van de Eurofractie naar Den Haag te laten komen om voor één dag als vraagbaak te kunnen functioneren. Verder zou 'BZ' misschien een cursus Europa kunnen verzorgen, analoog aan de cursus 'begroting lezen' die het departement van Financiën enkele jaren geleden organiseerde.

Elly Plooy (VVD), lid van de liberale fractie in het Europees Parlement, ergert zich al jaren aan het gebrek aan kennis en inzicht in Europese verdragsteksten en andere regels. Haar partijgenoten in de Tweede Kamer spaart ze allerminst. “Bolkestein, Hoogervorst en Weisglas roepen steeds dat het Verdrag van Maastricht deelname aan de EMU verbiedt van landen met een begrotingstekort groter dan drie procent. Maar dat stáát er helemaal niet. Het verdrag noemt twee uitzonderingsbepalingen: landen die in de buurt van die drie procent zitten en zich daarnaar toe bewegen, en landen die zich tijdelijk in een uitzonderlijke situatie bevinden, zoals bijvoorbeeld met Duitsland het geval is. De Duitsers maken hoge kosten door de hereniging.”

Ook Hella Voûte krijgt er bij Plooy van langs. Voûte werd enkele jaren geleden op slag de beroemdste schriftelijke vragensteller van de Tweede Kamer, toen ze aan staatssecretaris Anneke van Dok vroeg “waarom de bananen krom zijn”. Van Dok nam destijds de vraag niet serieus, en ried haar aan dat aan de heer A.(ndré) van Duin te vragen. Voûte bleek - alweer - een grap te hebben gemaakt met een serieuze achtergrond. Ze ergerde zich aan de Brusselse richtlijn om alleen import van gekromde Latijns-Amerikaanse bananen toe te staan van ten minste 14 centimeter lengte en met een doorsnee van 27 millimeter. “Waar bemoeit Europa zich mee”, vond Voûte, volgens Plooy ten onrechte. “De richtlijn was bedoeld om de bananenexport uit voormalige Nederlandse koloniën in Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied te beschermen tegen bananen uit de VS. Dat behoort een Nederlands Kamerlid te weten”, vindt Plooy. Voûte is daar allerminst van overtuigd. “De betreffende richtlijn riekt naar protectionisme en daar voel ik als liberaal niets voor.”