'Thuisgeweld' tegen vrouwen kost 332 miljoen

ROTTERDAM, 16 JUNI. Ernstig fysiek geweld van mannen tegen hun vrouwelijke (ex-)partner kost de samenleving naar schatting ruim 332 miljoen gulden per jaar.

Dat staat in een rapport van het criminologisch instituut van de Universiteit van Amsterdam en de Stichting Economisch Onderzoek dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Terpstra (Welzijn). Het is de eerste keer dat een criminologisch verschijnsel is onderzocht op de economische schade.

De onderzoekers hebben de geschatte kosten voor politie en justitie, medische zorg, psycho-sociale zorg, arbeid (ziekteverzuim) en sociale zekerheid (bijstand en huursubsidie) bij elkaar opgeteld, voor zover die direct voortvloeien uit ernstig 'thuisgeweld' tegen vrouwen. Dit behelst onder meer: gericht met een voorwerp gooien, hard slaan, de trap afduwen, de keel dichtknijpen en dwingen tot seksuele handelingen.

Sociale zekerheid en ziekteverzuim vormen de grootste kostenpost (165,9 miljoen gulden per jaar), gevolgd door politie en justitie (72,8 miljoen). Opvang in blijf-van-mijn-lijf- en andere opvanghuizen kost jaarlijks naar schatting 60 miljoen gulden, overige psychosociale begeleiding 18,4 miljoen en medische zorg 15,5 miljoen. De onderzoekers benadrukken dat de bedragen voorzichtige schattingen zijn, omdat zij zich moesten baseren op schaarse gegevens en deels verouderde cijfers.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van de stichting Vrouwenopvang, die het probleem van vrouwenmishandeling op een nieuwe manier onder de aandacht wilde brengen.

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 211.000 vrouwen tussen de vijftien en zestig jaar het slachtoffer van mishandeling door hun (ex-)partner. In 50.000 gevallen is het geweld ernstig.