THE ECONOMIST

De ene 'top' is nog niet voorbij, of de volgende dient zich al weer aan: de jaarlijkse ontmoeting van de zeven rijkste landen (plus Rusland) komend weekeinde in Denver. Op de agenda staat onder meer Afrika's behoefte aan hulp. De beste hulp die de G7 kan bieden bestaat volgens The Economist uit het slechten van handelsbelemmeringen voor dat continent.

Dat advies sluit naadloos aan bij de bijdrage van Harvard-professor Jeffrey Sachs over de beperkingen van wereldwijde convergentie. Sachs onderzocht patronen in de economische ontwikkeling van verschillende regio's. Hij concludeert dat het huidige beleid van de rijke landen jegens tropisch-Afrika - financiële hulp voor landbouw in combinatie met het frustreren van Afrika's export van kleding, schoeisel en andere arbeidsintensieve producten - erger dan cynisch is, omdat het in feite Afrika's kansen op economische ontwikkeling fundamenteel ondermijnt. Maar zelfs als het de rijke landen zou lukken dit roer om te gooien, dan nog moeten zij volgens Sachs rekening houden met groeiende stromen migranten uit die contreien, omdat zij vanwege hun ongunstige ligging nu eenmaal niet sneller kùnnen groeien.