Melkert bepleit 100 miljoen extra voor kinderopvang

DEN HAAG, 16 JUNI. In een volgende kabinetsperiode moet er jaarlijks honderd miljoen gulden extra worden besteed aan kinderopvang. Dat zei PvdA-minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteravond in het RTL5-programma De Kwestie.

De bewindsman verwacht dat dit voornemen wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma van zijn partij.

Melkert noemde kinderopvang een “heel belangrijk punt” omdat het eraan bijdraagt meer mensen, met name vrouwen, aan het werk te houden of krijgen. Als gevolg van de zogenoemde ontgroening van de bevolking - het aantal jongeren neemt af - zal het aanbod van arbeid afnemen. Het wordt dus steeds belangrijker om vrouwen, maar ook 55-plussers, aan het werk te houden of te krijgen.

Begin dit jaar heeft het kabinet-Kok in het kader van het armoedebeleid 85 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor gemeenten die kinderopvang regelen voor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering. Deze mensen worden in staat gesteld een opleiding te volgen of werkervaring op te doen. Volgend jaar trekt het kabinet 40 miljoen gulden uit voor buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot veertien jaar. Dit bedrag loopt op tot 160 miljoen gulden in 2000.

Melkert vindt dat niet alleen de overheid een extra inspanning moet leveren, ook ouders moeten meer bijdragen. De PvdA'er vindt daarbij dat de hogere inkomens een grotere bijdrage moeten leveren.

Voor werkende ouders vormt het gebrek aan kinderopvang één van de belangrijkste obstakels om werk en het opvoeden van kinderen te combineren. Vaak zegt één van de twee ouders, meestal de vrouw, de baan op. “De overheid zal haar eigen bijdrage moeten blijven leveren aan de modernisering van de arbeidsmarkt”, zei Melkert onlangs bij het in ontvangst nemen van een advies van de Emancipatieraad.

Om ouders in staat te stellen betaald werk te combineren met de opvoeding van kinderen is volgens de, onlangs opgeheven, Emancipatieraad een verdubbeling van het aantal plaatsen voor buitenschoolse opvang nodig tot 44.000 in het jaar 2000. Daarnaast moeten de fiscale begunstigingen voor werkgevers en ouders worden verruimd.