Massale fraude uitkeringen Italië

ROME, 16 JUNI. Zelfs de doden krijgen vaak nog een uitkering in Italië. De staat blijkt invaliditeitspensioenen te hebben betaald aan dertigduizend mensen die zijn overleden, vaak al jaren geleden.

In de meeste gevallen is het geld op het postkantoor opgehaald door familieleden die zeiden dat de betrokkene niet in staat was zelf te komen. Deze massale fraude is aan het licht gekomen bij een controle op de invaliditeitspensioenen die worden betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het verleden zijn dergelijke uitkeringen vaak toegewezen in ruil voor een stem. Na de frequente berichten over 'blinde' uitkeringstrekkers die als chauffeur werkten of 'manken' die meededen aan lange-afstandslopen, is vorig jaar aan alle begunstigden gevraagd een verklaring over te leggen dat zij daadwerkelijk invalide zijn.

Ruim 1,2 miljoen mensen hebben dat gedaan, maar zeker 1.000 mensen hebben laten weten op miraculeuze wijze te zijn genezen. Daarnaast zijn 140.000 anderen gedreigd met opschorting van hun uitkering als zij niet vóór november de papieren terugsturen.

Vooral in het zuiden, waar het meeste misbruik is gemaakt van de invaliditeitspensioenen, lijkt de bevolking ineens een stuk gezonder geworden. Bijna een kwart van de pensioentrekkers in Napels heeft geen nieuwe aanvraag ingediend.

De fraudeurs met uitkeringen doen dat niet alleen om het geld, maar ook om andere voordelen. Zo is het makkelijker om werk te vinden. Overheidsinstellingen zijn namelijk verplicht een percentage van hun functies te reserveren voor mensen die te boek staan als invalide.

Naast de 1,4 miljoen mensen die een invaliditeitspensioen krijgen via Binnenlands zaken zijn er nog 4,7 miljoen die een dergelijke uitkering ontvangen via de sociale verzekeringsbank INPS of via het fonds voor ongelukken op het werk, Inail.

Directeur-generaal Michelangelo Bergamini van het ministerie van Schatkist, die de controles op de eerste groep uitkeringstrekkers coördineert, verwacht dat de staat tussen de 300 en 800 miljoen gulden bespaart. “Het is moeilijk voorspellingen te doen, maar ik verwacht dat wanneer deze operatie voltooid is, we 70.000 tot 80.000 pensioenen hebben geëlimineerd, waaronder die voor de 30.000 doden en voor de 1.000 mensen die zeggen dat ze zijn genezen.”

    • Marc Leijendekker