Luther-tekst naar universiteit

AMSTERDAM, 16 JUNI. De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam heeft recent een zeldzaam boekje van Luther gekregen van een anonieme gever.

Het betreft de eerste uitgave van Over de wereldlijke overheid en in hoeverre men haar moet gehoorzamen, uitgegeven door Nickle Schyrlenz in 1523. Het is het enige oorspronkelijke exemplaar dat zich in Nederland bevindt. Het boekje, dat 52 pagina's telt, heeft een geschatte waarde van tussen de vijf- en tienduizend gulden. De titel is versierd met een in hout gesneden titelrand. Van de uitgave zijn vijf exemplaren in Duitse bibliotheken aanwezig en één in het British Museum. (ANP)