LE POINT

Vijftien jaar lang verklaarden de successieve Franse premiers, zowel van links als van rechts, om strijd dat de aanpak van de werkloosheid hun hoogste prioriteit was. Maar Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Jacques Chirac, Edith Cresson, Michel Rocard, Pierre Bérégovoy, Edouard Balladur en Alain Juppé slaagden er geen van allen in de werkloosheid te beteugelen.

Zal het de nieuwe Franse premier Lionel Jospin anders vergaan, vraagt Le Point zich af. Het schort volgens het blad niet zozeer aan ideeën, als wel aan (politieke) daadkracht, en die schiet op haar beurt vooral tekort wegens verdeeldheid. Wat dat betreft bieden de vijf door het blad geselecteerde adviezen van lezers - verbod op overwerk, verbod op bijverdienen door vutters en gepensioneerden, verlaging van BTW op productiewerk, korting voor bedrijven op sociale premies, exporthulp voor het midden- en kleinbedrijf - weinig hoop voor Jospin. Want over geen van deze remedies zijn de geconsulteerde deskundigen het eens.