Kamer verdeeld over plan Van Zijl

DEN HAAG, 16 JUNI. In de Tweede Kamer wordt verdeeld gereageerd op het plan van de PvdA-fractie om de arbeidsdeelname van oudere werknemers financieel te stimuleren.

De VVD reageert afwijzend; CDA en D66 staan positief tegenover het voorstel, maar vinden wel dat de PvdA eerst duidelijk moet maken dat het werkt.

Het Tweede-Kamerlid Van Zijl (PvdA) lanceerde vorige week het idee werkgevers die meer 55-plussers in dienst houden dan gemiddeld een korting te geven op belastingen en sociale premies. Dit zou de arbeidsdeelname van oudere werknemers bevorderen. Een financiële stimulans is nodig, vindt Van Zijl, omdat de pogingen van het kabinet om meer ouderen aan de slag te houden tot nu toe niets hebben opgeleverd.

“De VVD-fractie steunt het idee om meer ouderen aan de slag te houden”, zegt het liberale Kamerlid Van Hoof. “Maar wij vinden niet dat dit gesubsidieerd moet worden met overheidsgeld.”

De VVD is tegen zo'n specifieke lastenverlichting en prefereert lastenverlichting waar alle belastingbetalers baat bij hebben. Om meer oudere werknemers aan de slag te houden geeft de partij de voorkeur aan flexibele vormen van pensionering en een gericht ouderenbeleid in de ondernemingen.

De andere coalitiegenoot van de PvdA, D66, staat positief tegenover het plan. “Een specifieke lastenverlichting voor ouderen kan gunstig uitpakken. We doen het op dit moment voor langdurig werklozen en dat beleid is redelijk succesvol”, zegt D66-Kamerlid Bakker.

Hij wil van de PvdA een prognose van de effecten van de maatregel. “Dan kunnen we iets gefundeerder een keuze maken tussen algemene en specifieke lastenverlichting”, aldus Bakker.

“De PvdA hangt weer meer ballen in de kerstboom van de belastingen”, constateert het CDA-Kamerlid Reitsma. Wanneer de PvdA of het kabinet-Kok “met harde cijfers” kan aantonen dat zo'n maatregel effect heeft dan zal het CDA het voorstel steunen.

De vakcentrales FNV en CNV en de werkgeversorganisatie MKB-Nederland staan positief tegenover het plan.