Freek Kerkhof

Foto: De televisie-amateur Freek Kerkhof uit Eindhoven maakte in 1927 een zender en ontvanger met 10 beeldlijnen. Hij produceerde schaduwbeelden van zijn vrouw met hoed op en hoed af. Bijna tien jaar later begon hij wekelijks voor een kleine groep amateur-bouwers uit te zenden.

Pas in oktober 1952 als gevolg van internationale concurrentie, technische problemen, patentoorlogen en regeringsbemoeienissen deed de televisie haar intrede in Nederland. Het aantal beeldlijnen was toen uitgebreid tot 625. In Amerika - het land van de toekomst - zonden in 1928 al vijftien tv-stations programma's uit maar verdere ontwikkeling werd geremd doordat televisie in o.a. financieel opzicht een mislukking bleek. (Foto Philips)