DIE ZEIT

In Die Zeit mengt oud-bondskanselier Helmut Schmidt zich in het debat over de EMU. Een debat dat volgens Schmidt in Duitsland met een “schrikbarende eenvoud” wordt gevoerd. Zijn hoofdboodschap is dat er van uitstel van de muntunie geen sprake kan zijn. Alleen al het praten daarover is schadelijk.

Bovendien vraagt hij zich af of uitstel wel mogelijk is. De invoeringsdatum is immers vastgelegd in een verdrag. Het zou wel eens op problemen bij het Europese Hof kunnen stuiten. Doorgaan met de EMU betekent wel dat de toetredingscriteria soepel moeten worden toegepast. Schmidt heeft daarmee geen moeite. Volgens hem heeft Duitsland door onverkort aan de eisen vast te houden zich in de zuidelijke landen de afgelopen vijftig jaar niet eerder zo ongeliefd gemaakt. Schmidt wijst er op dat de euro geen werkgelegenheidsmaategel is, maar een strategische noodzaak voor het Europees zelfbewustzijn. Toch zou het nu afblazen van de euro de werkloosheid slechts vergroten, waarschuwt hij.