Clinton wil een dialoog over raciale verzoening

WASHINGTON, 16 JUNI. De Amerikaanse president Bill Clinton heeft zaterdag opgeroepen tot een nationale dialoog over rassenvraagstukken. Op zijn initiatief zullen het komende jaar door de hele Verenigde Staten discussiebijeenkomsten en conferenties worden belegd om de verdeeldheid tussen de rassen te bespreken. Clinton wil raciale verzoening tot een hoofdpunt van zijn tweede ambtstermijn maken, aldus zijn staf.

“We hebben de barrières in onze wetten afgebroken”, zei Clinton in een toespraak aan de Universiteit van Californië in San Diego. “Nu moeten we de barrières in ons leven, in onze geest en in ons hart nog afbreken”.

De president wees niet alleen op de spanningen tussen blank en zwart, maar sprak ook over de verdeeldheid tussen àlle raciale en etnische groepen in het land. Hij plaatste het debat in het licht van de demografische ontwikkelingen die het gezicht van de Verenigde Staten ingrijpend zullen veranderen. “Over een halve eeuw is er geen ras meer in de meerderheid”, aldus Clinton.

In Californië, niet voor niets de plaats waar Clinton zijn toespraak hield, zullen de blanken zelfs voor de eeuwwisseling al minder dan de helft van de bevolking uitmaken. Vooral de Hispanics en de Aziaten zijn sterk groeiende minderheden.

Pagina 4: Positieve discriminatie bepleit

De president nam alvast een voorschot op het nationale debat door het op te nemen voor de omstreden positieve discriminatie. “Degenen die tegen positieve discriminatie zijn, vraag ik met een alternatief te komen.” Californië heeft zich in november met grote meerderheid uitgesproken tegen positieve discriminatie.

De reacties op de toespraak van de president liepen uiteen van voorzichtig enthousiast tot ronduit afwijzend. Conservatieven, onder wie de Republikeinse leider Newt Gingrich, kritiseerden Clinton om zijn verdediging van positieve discriminatie. Ward Connerly, een vooraanstaande, zwarte pleitbezorger van afschaffing van positieve discriminatie, zei: “Clinton mist de boot. De meeste Amerikanen hebben er genoeg van om misstanden uit het verleden goed te maken met raciaal voorkeursbeleid.”

Vorige week stelde Clinton een presidentiële adviescommissie van wijze mannen en vrouwen aan, die door het hele land discussies op gang moet brengen over discriminatie. Een onderzoeker van een conservatieve denktank zei daarover zaterdag: “Als Clinton echt een dialoog wil, waarom heeft hij Ward Connerly dan niet in die commissie opgenomen?”

Veel Amerikanen zijn pessimistisch over de betrekkingen tussen de rassen. Meer dan de helft (55 procent) gelooft volgens een recent opinie-onderzoek dat de verhouding tussen blank en zwart in de VS “altijd een probleem zal zijn”. Van de afgestudeerde zwarten gelooft driekwart dat zelfs. Onder zwarten en blanken zonder universitaire opleiding ligt dat percentage lager (in beide gevallen 56 procent), terwijl van de afgestudeerde blanken 48 procent er zo over denkt.

    • Juurd Eijsvoogel