Apart overleg biedt hoop

Over één ding zijn de beide liberale dames het echter eens: de kennis en kunde van Kamerleden omtrent Europa moet groter worden, al is met name Plooy sceptisch over het welslagen van de educatie daaromtrent. Volgens haar blokkeert een ideologische vooringenomenheid tegen Europa elke serieuze aandacht. “Veel parlementariërs willen gewoon niet weten hoeveel soevereiniteit Nederland al aan Brussel heeft overgedragen.”

Voûte is hoopvoller. Zij verwijst naar wat ze noemt het 'dondermiddag-overleg' voor Tweede-Kamerleden, ingesteld naar aanleiding van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Daar kunnen parlementariërs te weten komen wat er in de diverse Europese ministerraden van die week is besproken. “Soms zit daar maar één Kamerlid”, klaagt Voute. “Dat is slecht, want juist in dat overleg kunnen wij een vinger achter de Europese besluitvorming krijgen.”

Voûte is dan ook een campagne onder haar collega-Kamerleden begonnen om het dondermiddag-overleg na de beëindiging van het Nederlands voorzitterschap in juli voort te zetten. Bovendien wil ze elke fractie verplichten een Kamerlid daarheen af te vaardigen. Zolang Europarlementariërs het beruchte democratisch gat niet vullen, moeten Nederlandse parlementariërs dat zelf doen, vindt Voûte.