AOV moet verkiezing kandidaten uitstellen

DEN HAAG, 16 JUNI. Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) is er zaterdag niet in geslaagd de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer vast te stellen. Het hoofdbestuur van Senioren 2000 droeg daarentegen diezelfde dag het Kamerlid Nijpels voor als beoogd lijsttrekker.

De vergadering waar het AOV de kandidatenlijst had willen vaststellen bleek niet rechtsgeldig, doordat verzuimd was de agenda vantevoren naar de leden te sturen. Deze werd pas tijdens de vergadering uitgedeeld. De partij wil in september een nieuwe poging doen de kandidatenlijst op te stellen.

Het AOV is een van de vier ouderenpartijen die door diverse splitsingen zijn ontstaan. In de Tweede Kamer is de AOV-fractie in drieën uiteengevallen. Eerst scheidde het Kamerlid Hendriks zich af. Vervolgens verlieten fractievoorzitter Nijpels en twee andere leden het AOV. Deze partij wordt nu vertegenwoordigd door de Kamerleden Verkerk en Van Wingerden.

Bij de volgende verkiezingen zullen AOV en Unie 55+, (Leerkes, eenmansfractie) met een gezamenlijke lijst komen. Leerkes van de Unie 55+ is kandidaat-lijsttrekker van de twee partijen. Bedoeling is dat AOV en Unie 55+ eerst afzonderlijk hun kandidatenlijst opstellen, waarna deze in een gezamenlijke ledenvergadering in het najaar in elkaar worden geschoven.

Niet bekend

Kandidaat-lijsttrekker Nijpels van Senioren 2000 zei zaterdag dat haar partij volksgezondheid, huisvesting en pensioenen als belangrijkste thema's voor de verkiezingen ziet.