Weer milieuproblemen bij tanker cleaning

ROTTERDAM, 13 JUNI. Er zijn opnieuw problemen gerezen rond het failliete Tanker Cleaning Rotterdam (TCR). Het ministerie van VROM heeft het bedrijf Dapemo VVW, dat de havenontvangstinstallatie van TCR heeft overgenomen, gesommeerd om voor 1 juli de administratie op orde te brengen. Als dat niet gebeurt worden er maatregelen genomen tegen het bedrijf.

De Belgisch-Nederlandse combinatie Depamo VVW nam in 1994 de havenontvangstinstallatie - waar zeeschepen hun afvalstoffen kunnen inleveren - over van Tanker Cleaning Rotterdam (TCR). Na een inval van justitie in 1993 bleek dat TCR zich jarenlang had schuldig gemaakt aan ernstige milieudelicten en subsidiefraude. De drie broers Langenberg, de eigenaren van het bedrijf, en drie werknemers werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

Ook de toenmalige minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat kwam door dit milieuschandaal in opspraak. Zij had de broers Langenberg een subsidie van tientallen miljoenen guldens verstrekt en niet ingegrepen toen van verschillende kanten werd gewaarschuwd dat bij TCR de milieuwetgeving op grote schaal werd overtreden en de eigenaren zich bovendien schuldig maakten aan een aantal andere delicten.

Nu blijkt dat ook VVW zich schuldig heeft gemaakt aan milieuovertredingen. Verschillende keren is het bedrijf al betrapt op het lozen van afvalwater dat niet aan de voorwaarden in de gedoogbeschikking voldeed. De economische politierechter veroordeelde VVW hiervoor vorige maand tot een boete van 54.500 gulden. De politierechter achtte niet bewezen dat er sprake was van opzet.

Mede-eigenaar M. Verbrugge beriep zich voor de rechter op overmacht. De installatie van TCR was nog slechter dan werd gedacht. Bovendien zaten alle leidingen en tanks vol met afval. “Wat we kochten was niet meer dan een nepfabriek. De controlekamers stonden vol met apparatuur, maar die was niet aangesloten op de installatie”, aldus Verbrugge.

VVW heeft volgens Verbrugge ruim zeventig miljoen gulden in de havenontvangstinstallatie gestoken. Hij verwacht dat het bedrijf in de tweede helft van dit jaar aan alle normen kan voldoen.

Uit een onderzoek van het ministerie van VROM dat aan de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat de administratie van VVW een chaos is. Hierdoor kunnen controleurs van VROM, Rijkswaterstaat en de milieudienst Rijnmond geen greep krijgen op de afvalstromen. Het bedrijf is inmiddels gesommeerd de administratie snel op orde te brengen. Begin juli gaat een extern bureau de administratie van VVW doorlichten.